Register Valuator nodig?

Neem contact op

Register Valuator

Een Register Valuator (RV) is de specialist voor het bepalen van de waarde van een onderneming. Een RV heeft een gespecialiseerde postdoctorale opleiding business valuation afgerond en staat ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV).

Register Valuators worden door ondernemers, investeerders, advocaten, fiscalisten en curatoren ingeschakeld bij bedrijfsovernames, zakelijke conflicten, schadeberekeningen, geschillen met de fiscus of faillissementen.

Het waarderen van een nieuw ontwikkeld product en het onderliggend intellectueel eigendom is een specialisatie apart. Het vereist kennis van intellectueel eigendom, ervaring met speciale waarderingstechnieken en bedrijfskundig inzicht. WeValue is als Register Valutator gespecialiseerd in het waarderen van nieuw ontwikkelde producten, intellectueel eigendom en innovatieve bedrijven. 

Waarom een Register Valuator inschakelen?

Een waardering door een Register Valuator onderscheidt zich in kwaliteit. Bij de uitvoering van waarderingstechnieken en analyses committeert de Register Valuator zich aan de richtlijnen van het NiRV. Het resultaat is een betrouwbare, goed onderbouwde, onafhankelijke waardering.

Een betrouwbare, goed onderbouwde, onafhankelijke waardering stelt u in staat om goed voorbereid en met vertrouwen de onderhandelingen in te gaan. Een betrouwbare, goed onderbouwde, onafhankelijke waardering is een veilige basis en voorkomt dat partijen zich achteraf benadeeld voelen.

ADVISEUR

Adviseert ondernemers bij bedrijfsovernames en verkoop van belangrijke activa.

PARTIJDESKUNDIGE

Treedt op als partijdeskundige bij geschillen met een mede-aandeelhouder, vennoot of de belastingdienst. Meestal in samenwerking met een advocaat of een fiscalist.

ONAFHANKELIJK ARBITER

Bemiddelt en adviseert wanneer partijen een geschil met elkaar willen oplossen. Het toepassen van hoor en wederhoor is hierbij van groot belang.

GERECHTELIJK DESKUNDIGE

Wordt aangesteld door de rechtbank als gerechtelijk deskundige wanneer partijen het niet eens kunnen worden over de waarde van een onderneming of de hoogte van economische schade. 
WeValue
Gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven en intellectueel eigendom

Bel met WeValue op 050 - 790 12 85
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 17.30 uur

Neem contact op
WeValue 
Bedrijfswaarderingen
Onafhankelijke waardebepaling van bedrijven en intellectueel eigendom
Begeleiding en ondersteuning
© Copyright 2019 - WeValue Bedrijfswaarderingen
moonexitpushpinlaptop