Waardering nieuw product
en intellectueel eigendom

Neem contact op

Waardering nieuw product en intellectueel eigendom

Het vroegtijdig herkennen en zo mogelijk vastleggen van de rechten van het intellectueel eigendom is essentieel om de verdienpotentie van een bedrijf veilig te stellen. Meer dan 85% van de waarde van innovatieve ondernemingen is gerelateerd aan intellectueel eigendom. Deze waarde komt meestal tot uitdrukking in nieuw ontwikkelde producten met een waardepropositie die uitzicht biedt op een unieke positie in de markt. Intellectueel eigendom is meer dan octrooien. Ook auteursrecht op software of het bezit van merknamen, bedrijfsgeheimen en knowhow zijn vormen van intellectueel eigendom. 

Een betrouwbare waardering is onmisbaar en van groot belang bij de koop of verkoop van eigendomsrechten en bij een licentie of een aandelenparticipatie. Maar ook bij het inbrengen van het intellectueel eigendom als onderpand bij een financiering en het activeren van het intellectueel eigendom op de balans na een overname.

Koop of verkoop van eigendomsrechten

Het opzetten en onderhouden van een internationaal distributienetwerk voor de verkoop van een nieuw ontwikkeld product is voor veel ondernemingen een stap te ver. Een mogelijkheid om het product toch internationaal te verkopen is de verkoop van de eigendomsrechten aan een strategische partner.

Voor bedrijven die wel over een goed internationaal verkoop en distributienetwerk beschikken kan de aankoop van de eigendomsrechten van een product een interessante optie zijn om de activiteiten van de onderneming uit te breiden.

Het bepalen van de voorwaarden waartegen zal worden gekocht of verkocht behoort voor veel ondernemers niet tot de dagelijkse werkzaamheden. WeValue kan uitkomst bieden.CONTACT

Licentie of aandelenparticipatie

Steeds meer starters en ondernemers die een nieuw product of product concept hebben ontwikkeld zien de mogelijkheid van een samenwerking met een strategische partner. Belangrijk zijn de contractuele afspraken met de strategische partner over het intellectueel eigendom als basis voor de samenwerking.

De basis voor de samenwerking kan vorm gegeven worden door het overdragen van de eigendomsrechten met een licentie of het inbrengen van de eigendomsrechten in een onderneming door aandelenparticipatie.

Een betrouwbare waardering door WeValue is hierbij van essentieel belang. In de eerste plaats om recht te doen aan de waarde van het intellectueel eigendom. Maar ook om ervoor te zorgen dat de inkomsten op een goede manier verdeeld worden, en dat beide partijen een voldoende financiële drijfveer ervaren om de samenwerking tot een succes te maken.
CONTACT

Onderpand voor financiering

Op activa gebaseerde financiering is een snel groeiend onderdeel van bedrijfsfinancieringen. Hoewel intellectueel eigendom voor veel ondernemingen de belangrijkste activa is, komt deze vaak niet voor op de balans.

Het zichtbaar maken van de waarde van intellectueel eigendom door WeValue vergroot de financieringscapaciteit van een onderneming. Daarnaast kan het in onderpand brengen van intellectueel eigendom ertoe bijdragen de rentekosten te beperken.
CONTACT

Activering op de balans

Na een bedrijfsovername is het een vereiste om het intellectueel eigendom tegen de juiste waarde op de balans te activeren (purchase-price-allocation). Op basis hiervan worden de (fiscale) afschrijvingen vastgesteld.

Met een betrouwbaar en goed onderbouwde waardering door WeValue kan de waarde van intellectueel eigendom als belangrijke activa op de balans zichtbaar gemaakt worden. WeValue werkt hierbij volgens de (internationale) accountancy-richtlijnen.
CONTACT

WeValue

Gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven en intellectueel eigendom

Waarom WeValue?

Het waarderen van intellectueel eigendom en innovatieve producten is een specialisatie apart. WeValue heeft kennis van intellectueel eigendom, ervaring met speciale waarderingstechnieken en bedrijfskundige kennis.

Belangrijk bij het waarderen van intellectueel eigendom en innovatieve producten zijn een grondig en zorgvuldig uitgevoerd onderzoek van het intellectueel eigendom, due diligence. Maar ook een goede marktanalyse en het goed kunnen kwantificeren en modelleren van de waardepropositie.

WeValue in de persoon van dr. Frits Wijbenga is als Register Valutator deskundig en ervaren met het waarderen van intellectueel eigendom. 

WeValue is eveneens internationaal actief onder de handelsnaam WeValue Innovations.
Meer over WeValue
Kennis van intellectueel eigendom
Ervaring met speciale waarderingstechnieken voor intellectueel eigendom volgens internationale waarderingsstandaarden
Ervaring in verschillende sectoren zoals machine- en apparatenbouw, IT, medische technologie en bio-tech.
Goede onderbouwde marktanalyses
> 100 intellectueel eigendom- gerelateerde transacties succesvol begeleid
Nationaal en internationaal actief vanuit Groningen en Amsterdam
WeValue
Gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven en intellectueel eigendom

Bel met WeValue op 050 - 790 12 85
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 17.30 uur

Neem contact op
WeValue 
Bedrijfswaarderingen
Onafhankelijke waardebepaling van bedrijven en intellectueel eigendom
Begeleiding en ondersteuning
© Copyright 2019 - WeValue Bedrijfswaarderingen
check